A MGT hivatalos szakmai lapja a Gerincgyógyászati Szemle. Elolvasom »

Levél Hoffmann Rózsának (2012. július 19.)

2015-01-20 17:38:28

Levél Hoffmann Rózsának (2012. július 19.)

Tisztelt Államtitkár Asszony!

A gyermekek jobb egészségét, ezen keresztül a legjelentősebb népegészségügyi célok elérését szolgálják a köznevelésről szóló CXC. törvény azon paragrafusai, melyek a mindennapos tanórai testnevelést előírják /27.§.(11) és 97.§.(6)/. A 2001-ben kormányhatározattal elindított Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program, majd ennek 2003-ban országgyűlési határozattal is megerősített folytatása, az Egészség Évtizede Népegészségügyi Program tartalmazta a mindennapi testnevelés/testmozgás elérését. Számos orvosi szakterület szakmai társaságaival közösen küzdöttünk azért, hogy ez a népegészségügyi elvárás az oktatásügy szabályzóiban megjelenve valósuljon is meg. Most, hogy küzdelmünk eredménye megszületett, fontosnak tartjuk, hogy a megvalósulás hatékonyságát, eredményességét is segítsük. Ezért egyrészt a mindennapos tanórai testnevelésnek az egészségfejlesztés szakmai szempontjait az eddigieknél jobban figyelembe vevő megújulását, másrészt a szülők támogató hozzáállását igyekszünk elősegíteni (ez utóbbit azért, hogy a felmentések divatja helyett a részvétel divatját teremtsük meg a szülők tudatos segítségével). A testnevelés megújulását, az egészségfejlesztési szakmai szempontok eddigieknél jobb érvényesülését civil orvosokként azzal tudjuk elősegíteni, hogy megfogalmaztuk ezen szempontokat, mint a mindennapos tanórai testnevelés iránti orvosi, pedagógia-pszichológiai elvárásokat. Az elvárások szövegezésében számos érintett orvosi szakterület szakmai társasága vett részt és támogatja (támogató leveleiket csatolom). Kiemelem a támogatók közül az Eduvital NET-et, mely most indítja akadémiai szintű interdisciplinaris gyakorlati munkáját a társadalom egészségre nevelése érdekében. A szülők megnyerése érdekében a szülői szervezetekkel együttműködve szülői tájékoztató fórum-sorozatot tervezünk országszerte (a projekt vázlatát tájékoztatásul csatolom), melynek során a szülőkben tudatosítjuk: gyermekeik lelki fejlődése és tanulási képessége hogyan fog javulni, mely szerveik fognak egészségesebben fejlődni, ha engedik őket részt venni a mindennapos tanórai testnevelésben (vagyis nem adnak fölösleges felmentéseket). A szülői szervezetek is megfogalmazták az orvosi elvárásokkal összhangban álló ajánlásaikat a mindennapi testnevelés iránt, melyek teljesülése esetén a gyermekek szívesebben vesznek részt a testnevelésben és ez által a felmentések is ritkulhatnak. Kérjük Államtitkár Asszonyt, a köznevelésért felelős vezetőként hasson oda, hogy a testnevelés elvárt szakmai minőségének megfogalmazásakor a mellékelt orvosi és pedagógiai-pszichológiai elvárásokat, valamint szülői ajánlásokat vegyék figyelembe, s ezek érvényesüljenek a testnevelés tantárgyi gondozásában és tanfelügyeletében is. Hasonló levelet küldünk Balog Zoltán miniszter úrnak is. Budapest, 2012. július 19. Üdvözlettel: Dr. Somhegyi Annamária Ph.D Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgató Országos Gyermekegészségügyi Intézet szakértő  

Kapcsolódó letöltések:

Orvosi elvárások a mindennapi testnevelés iránt (.pdf) Szülői ajánlások a mindennapi testneveléshez (.pdf) Orvosi szakmai társaságok támogató levelei (.zip)

A MGT tagjai az ortopédek, reumatológusok, ideggyógyászok, radiológusok, rehabilitációs orvosok, idegsebészek, gerincsebészek, valamint a gyógytornászok, pszichológusok. A MGT célja, hogy a társ-szakmák összefogásával a gerincbetegek gyógyításának jobbításáért, valamint a megelőzésért dolgozzon: tudományos kutatással, oktatással, ismeretterjesztéssel, konferenciákon történő szakmai nézet-egyeztetésekkel, a közös célokat szolgáló egészségpolitikai tevékenységgel, szakmai kapcsolatépítéssel, hazai és nemzetközi együttműködések kialakításával.

Kérdése van? Elnök: