A MGT hivatalos szakmai lapja a Gerincgyógyászati Szemle. Elolvasom »

A Magyar Gerincgyógyászati Társaság összefoglalója a 2014. évi eddigi tevékenységeiről

2014-05-03 18:22:24

A Magyar Gerincgyógyászati Társaság összefoglalója a 2014. évi eddigi tevékenységeiről
A Magyar Gerincgyógyászati Társaság tagjai részére összefoglaltuk az MGT által idén végzett munkát. Ezt az MGT honlapunkon regisztrált tagjai olvashatják el.
  1. MGT 2013. évi konferencia absztraktjai a www.gerinces.hu –n olvashatók:

A Magyar Gerincgyógyászati Társaság (továbbiakban: MGT) a Budapest Spine Conference (2013. november 29-30, Budapest) két szekcióját töltötte meg előadásaival, melyek fő témáját a gyógytornászok megelőzésben és gyógyításban betöltött szerepe adta. Az elhangzott előadások absztraktjait a www.gerinces.hu  MGT-tagok részére zárt felületén tettük nyilvánossá. Ide kapcsolódó hírünk, hogy az MGT 2014. évi bükfürdői konferenciájának egyik feladata a gyermekek gerincére vonatkozó vizsgálatok összegyűjtése lesz, erről a MGT-tagság és a Magyar Gyógytornászok-Fizioterapeuták Társaságának tagjai részére levelet fogunk küldeni a közeljövőben. Azt szeretnénk elérni, hogy a sok kisebb-nagyobb vizsgálat eredménye mindannyiunk számára ismert és idézhető legyen, ezért az előadások - adatokat is tartalmazó - absztraktjainak megjelentetését tervezzük.

 
  1. Szülők tájékoztatása a mindennapi testnevelés megfelelő minőségű működéséről:

Az MGT prevenciós munkájának előterében idén a mindennapi testnevelés szülői támogatásának elősegítése állt. (Ezzel azt kívánjuk elérni, hogy a sok éves küzdelem után végre elért mindennapi testnevelés valóban „hozza” a várt egészséghatásokat, amihez a szülők otthoni támogató-segítő hozzáállása is szükséges.)

A 2012/13-as tanévben 8 szülői tájékoztató fórumot tartottunk országszerte az Eduvital Nonprofit Egészségnevelő Társasággal és a Csont és Ízület Évtizeddel közösen, elsősorban cigány szülőkhöz jutottunk el Mezei Istvánnak, a cigány fociválogatott edzőjének segítségével. Hasznos lett volna, ha a helyi médiumok felerősítették volna mondandónkat, de erre csak 2 alkalommal kerülhetett sor.

A tapasztalatok alapján a 2013/14-es tanévben az elektronikus médiumok útján szerettük volna a szülők elérését hatékonyabbá tenni. Erre az első alkalmat a Somogy TV 2013. december 3-i félórás műsora teremtette meg, ebben a műsorvezető kérdései nyomán minden lényeges tudnivalóra ki tudtunk térni. Ezt a félórás műsort a szülői szervezeteknek megküldtük, közülük a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) saját elektronikus levelezőrendszerében országszerte továbbította tagjai, tagszervezetei részére.

2014. januárban a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Közszolgálati Főszerkesztőségének vezetőjéhez fordultam segítségért, s ezt követően az alábbi megjelenési lehetőségekkel élhettem:

Így az országos médiumok segítségünkre voltak, a tőlük telhetőt megtették.

Ezt követően a Magyar Távirati Iroda (MTI) volt segítségemre, s így az alábbi vidéki televíziók ill. rádiók adtak további lehetőségeket a szülők megnyerésére, tájékoztatására:

Még április 30.-án a Csaba TV-ben (Békéscsaba) lesz alkalmam a mindennapi testnevelésről tájékoztatást adni.

Az országos médiumokban többnyire igen rövid időm volt, viszont ezeket a műsorokat országszerte nézik, s a fő üzeneteket meg tudtam mondani e műsorokban. A vidéki médiumok mindegyikének műsorait több tízezer néző követi (a szomszédos településeken is sugározzák és a legtöbb műsort 1-1 héten át többször ismétlik). Így összességében azt mondhatjuk, hogy az országos és a helyi elektronikus médiumok derekas segítségével az idei tanévben sikeresebbek lehettünk a szülők mindennapi testnevelés mellé állítását illetően.

 
  1. Az iskolai utazó gyógytornász létrehozásának munkafolyamata:

A gerincbeteg gyermekek megfelelő kezelésének érdekében az MGT kezdeményezte 2013-ban, hogy az egészségügyi ellátórendszeren belül jöjjön létre az iskolai utazó gyógytornász. Ennek érdekében a Szakmai Kollégium illetékes tagozatával, a Gyermek alapellátás (házi gyermekorvostan, ifjúsági és iskolaorvostan, védőnő) Tagozattal dolgozunk együtt, s az Egészségügyi Államtitkárság útmutatásának megfelelően most a „Témaválasztási javaslat egészségügyi szakmai irányelv fejlesztésére” c. dokumentumot készítjük ortopéd és gyógytornász kollegáink segítségével.

 
  1. A gerinc porckopásos betegségeinek megelőzését szolgáló speciális tartásjavító torna megvalósulása a mindennapi testnevelésben:

E téren sajnos még sok tennivalónk van annak ellenére, hogy a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, automatizálását és fenntartását szolgáló speciális tartásjavítás benne van a testnevelésre vonatkozó összes dokumentumban (NAT, kerettanterv, képesítése követelmények). Most éppen a TÁMOP 3.1.4. pályázatban nyertes kb. 200 iskola utolérése az előttünk álló feladat, mert a pályázati kiírás ennek a speciális tartásjavításnak az elsajátítását is tartalmazza, de az iskolák nem találnak meg minket (mert az 1995 óta folyamatosan akkreditált pedagógus-továbbképző programunknak nem a címében, hanem az összefoglalójában szerepel „a biomechanikailag helyes testtartás” kulcs-szó, a tanfolyamot kereső pedagógusok azonban a címet találják meg az akkreditált pedagógus-továbbképzéseket tartalmazó jegyzékben). De ha ezt a kb. 200 nyertes iskolát meg is sikerül találnunk, akkor sincs megoldva a többi 2-3 ezer iskola testnevelőinek megfelelő kiképzése: ugyanis a pedagógus-továbbképzések EU-pályázatok által fizetett körébe egyelőre nem került be a speciális tartásjavítás (de a mindennapi testnevelés iránti orvosi elvárásaink másik két új eleme, a relaxáció és a néptánc sem). Ennek a helyzetnek  a megoldására együttműködünk a Magyar Diáksport Szövetséggel (MDSZ), mely a testnevelés stratégiai megújításán dolgozik. A speciális tartásjavításról velük közösen hoznánk létre egy újabb pedagógus-továbbképző programot, mert így ez már részesülne az EU-pályázati támogatásból.

 
  1. Az óvónők és tanítók EU-pályázatból támogatott egészségnevelési továbbképzésében sikerült a speciális tartásjavítást is elhelyezni:

Az Eduvital Nonprofit Egészségnevelési Társaság az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel (OFI) együttműködve létrehoz egy EU-pályázatból támogatott egészségnevelési továbbképzést óvónők és tanítók részére, s ebben sikerült elhelyezni a speciális tartásjavító mozgásanyag megismerését is. Óvodában a nagycsoportos gyermekekkel már lehet és mindenképpen szükséges, az alsó tagozatos osztályokban pedig kötelező végezni a speciális tartásjavítást, így örömteli, hogy ezek a pedagógusok megismerhetik anélkül, hogy nekik kellene kifizetniük a tanfolyamot.

 
  1. Újabb együttműködések kialakítása:

Közös céljaink elérésének segítésére jelenleg alakítunk ki együttműködést a Magyar Szabadidősport Szövetséggel (MSZSZ), a „Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020” nevű népegészségügyi programmal, valamint a Vöröskereszttel. Az MSZSZ munkájában szeretnénk erősíteni a felnőttek szabadidősportjának gerinc- és ízületkímélő voltát, mert a gyakorlatban e téren sok hiányosság észlelhető. A szűrőprogram évente több tízezer embert ér el vándorló szűrőkamionjával, és a különböző helyszíneken jó alkalom adódik a gerincvédelemről történő tájékoztatásra is. Mivel az MGT-nek nincs országszerte hadra-fogható önkéntes csapata, a Vöröskereszt önkéntesei segíthetnek üzeneteink továbbításában. Hogy ezen terveink valóra tudnak-e majd válni, még a jövő zenéje.

A Nemzeti Lovasprogram a mindennapi testnevelés részeként iskolákba is elviszi a lovaglást, ami többek közt a gerinc szempontjából is üdvözlendő kezdeményezés. A lovaglásban jártas gyógytornászok arról adnak hírt szakdolgozataikban és más csatornákon, hogy a lovasedzők körében nem kellően ismert a lovaglás gerinckímélő testhelyzete kialakításának és fenntartásának fontossága és módja. Ezért a Nemzeti Lovasprogrammal kapcsolatot kívánunk felvenni, hogy az iskolákba eljutó lovasedzők tudásának szükséges gazdagításán közösen gondolkozhassunk, majd a megfelelő lépéseket is megtehessük.

 

Budapest, 2014. április 26.

 

Dr. Somhegyi Annamária

  Magyar Gerincgyógyászati Társaság

 elnök

 

A MGT tagjai az ortopédek, reumatológusok, ideggyógyászok, radiológusok, rehabilitációs orvosok, idegsebészek, gerincsebészek, valamint a gyógytornászok, pszichológusok. A MGT célja, hogy a társ-szakmák összefogásával a gerincbetegek gyógyításának jobbításáért, valamint a megelőzésért dolgozzon: tudományos kutatással, oktatással, ismeretterjesztéssel, konferenciákon történő szakmai nézet-egyeztetésekkel, a közös célokat szolgáló egészségpolitikai tevékenységgel, szakmai kapcsolatépítéssel, hazai és nemzetközi együttműködések kialakításával.

Kérdése van? Elnök: